MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

S förslag för 2015

Posted on

futureVi vill infria medborgarnas förväntan på att politiken ska leverera det som lovats.

Den viktigaste frågan för oss Socialdemokrater blir att sätta full fart för att avskaffa ungdomsarbetslösheten och få ned långtidsarbetslösheten och genom att påbörja byggandet av en skola och utbildning som sätter kunskap och lärande i främsta rummet. Vi ska inom en femårsperiod vara bland de fem bästa kommunerna i landet vad gäller skolresultat. Jämförelsen ska vara med jämförbara kommuner utifrån SKLs definitioner.

Vi vet att det är en tuff målsättning, men vi vet samtidigt att den både är realistisk och framförallt nödvändig.

Under år 2015 vill vi:

 • Sommarjobbsgaranti/sommarskola till alla ungdomar som behöver och önskar. Antingen när man slutat årskurs 9 eller årskurs 1 på gymnasiet så ska man få erbjudande om tre veckors sommarjobb med avtalsenlig lön. Vi vet också hur uppskattat och viktig det är för ungdomar att få möjlighet att komma ut och pröva på ett arbete under ett antal veckor på sommaren. Vi tänker erbjuda alla ungdomar tre veckor sommarjobb med avtalsenlig lön.
 • Sommarskola ska erbjudas alla elever som önskar från årskurs 7. Vi vet hur viktigt det är att kunna ta igen det som man ligger efter med i skolan under sommaren och/eller andra lov, därför erbjuder vi alla ungdomar möjligheten att läsa ifatt för att kunna få behörighet till sin utbildning.
 • Förstärka arbetsmarknadsenheten och att de får ett tydligare uppdrag att hjälpa arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden, antingen direkt eller via studier och meningsfull praktik.
 •  Vi vill erbjuda minst 20 timmars förskola till alla barn i kommunen. Det är viktigt att barnen har möjlighet att delta i fullt ut i verksamheten. Som det är nu, med enbart rätt till 15 timmar för barn som har föräldrar hemma så riskerar många barna att i realiteten stängas ute från aktiviteterna
 • Bygga ishall
 • Inrätta ett trygghetsboende i hyresrättsform.
 • Planera för att införa ett ”idrottsbibliotek” där man kan få hyra den utrustning man behöver för att få prova påt ex skridskor eller skidor under en kortare period eller för de gånger man ska åka skidor i skolan och inte kan eller vill köpa egen utrustning.
 • Införa sommarskola för barn som går i förberedelseklass, där man läser svenska på förmiddagen eller eftermiddagen Den andra delen av dagen ägnar man åt andra fritidsaktiviteter.
 • Kulturkollo, det är viktigt att barn tidigt stimuleras och kommer i kontakt med kulturens alla olika delar. Därför vill vi pröva en form av kulturkollo där barn får möjlighet att under några dagar prova på olika kulturformer
 • Halvera avgiften på kulturskolan för barn och unga så att fler har råd att delta. Alla ska ha råd att spela ett instrument eller ta del av kulturskolans utbud, som det är idag så är avgifterna för höga och det finns risk att plånboken och inte intresset styr.
 • Fortsätt att gynna kompetensutvecklingen inom kommunen. Här blir den på vårt initiativ inrättade kompetensutvecklingsspotten viktig.
 • Göra en djupgående analys och arbeta fram en långsiktig hållbar investeringsplan för idrotten med mål att göra ett idrottsprogram.
 • Se över den administrativa överbyggnaden på skolan så att mer pengar kan användas ute i verksamheten.
 • Inför en tjänst som Äldreombudsman, som får i uppdrag att företräda och stödja de äldre.
 • Öka antalet trygghetsplatser. Sedan länge finns endast två sådana och behovet är mycket större. Trygghetsplatser får man med mycket kort varsel och de inrättas på en separat avdelning på t.ex. ett omvårdnadsboende. Man kan bo där från en dag och upp till en vecka och det innebär en trygghet för anhöriga och brukare att snabbt få hjälp när behov uppstår.
 • Starta restaurang/café i vårt nyinrättade kulturhus som drivs av framför allt ungdomar inom LSS, kanske det kan drivas som ett socialt företag
 • Yrkesvux-livslångt lärande. Man måste kunna få byta karriär mitt i livet. Vi vill att kommunen, liksom högskolan kunna erbjuda yrkesutbildning på kvällstid så man kan få möjligheten att ha kvar sitt jobb och studera samtidigt.
 • Trygga och bra jobb med konkurrenskraftiga löner ska vara vägledande. Det innebär också att vi ska erbjuda alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete och ta bort trixandet vad gäller vikariat och visstidsanställningar.
 • Karriär i omsorgen och förbättrade anställningsvillkor.  Anställda inom omsorgen är nästan alltid kvinnor och idag finns här flest ofrivilliga deltidsanställningar och som dessutom tenderar att öka. Det är en utveckling vi vill bryta. Inte minst med tanke på att klara välfärden i framtiden så måste vi få fler människor att vilja arbeta inom omsorgen och då är ett viktigt steg att erbjuda heltidstjänster. En förutsättning är goda anställnings- och lönevillkor. Det innebär även kompetensutveckling, validering samt förbättrade karriärmöjligheter.
 • Vårdnadsbidraget tas bort. Vi vet att det vårdnadsbidrag som idag finns stänger ute personer från arbetsmarknaden och att det dessutom är en kvinnofälla. Därför kommer vi att ta bort detta. Vi kommer istället att jobba för att det blir bättre möjligheter att både arbeta och ta hand om sina nära och kära. I ett modernt Sverige och Enköping delas vårdnaden mellan föräldrarna och det ska finnas en väl fungerande barnomsorg
 • Återinför badvakterna i simhallen.
 • En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning. Under 2015 vill vi påbörja arbetet med att inventera, komma med förslag på åtgärder och ta fram kostnadsunderlag för att komma tillrätta med tillgänglighetsproblematiken i kommunen.

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.