MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Så mycket mer än bara bygglov

Posted on

EP_150207_sid4_5I det stora hela är jag jättenöjd med gårdagens artikel i EP. Bra skrivet av Kjell Sjöberg utifrån det långa samtalet vi hade härom veckan.

Sen kan man ju i och för sig önska att det hade framgått mer vad Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med, men jag förstår samtidigt att byggfrågorna hamnar mest i fokus.

Men som sagt – vi har två avdelningar till: Miljö- samt kart- och GIS-avdelningarna.

På miljösidan handlar det om att bland annat ge tillstånd för olika verksamheter. Allt ifrån miljöfarliga verksamheter till verksamheter som på olika sätt hanterar livsmedel – livsmedelsbutiker, restauranger, kaféer, bagerier mm.

Men det handlar också om att ha tillsyn på verksamheterna för att kontrollera att den som driver en verksamhet håller sig inom lagar och regler. Det handlar både om kommunala verksamheter som exempelvis skolor och vårdinrättningar, men också privata näringsidkare – från jordbruk till tatuerare.

Under 2015 genomförs bland annat ett projekt med fokus på skolors och förskolors inomhusmiljö för att säkerställa att elever och personal har en god arbetsmiljö!

Miljöavdelningens arbete handlar alltså om att säkerställa att vi medborgare ska kunna vara trygga ur ett miljö-, hälso- och smittskyddsperspektiv. Ett arbete som ofta hamnar i skymundan, men som är ovärderligt för kommunens innevånare!

Kart- och GIS-avdelningen har också viktiga uppgifter. De kan hjälpa den enskilda personen som ska bygga en bostad med en karta över tomten eller den som vill ha ut en karta över Uppsala län eller hela Mälardalsregionen!

På kommunens hemsida finns sedan 4 år tillbaka digitala kartor med olika funktioner och hela tiden arbetar avdelningen med att komplettera dessa kartor med ytterligare smarta funktioner. Allt för att tillmötesgå olika intressenters önskemål, behov och krav.

Här kan du som privatperson alltså få hjälp med att ta fram en nybyggnadskarta och/eller lovkarta, men avdelningen kan också ta fram specialkartor med analyser och undersökningar av olika slag.

Kart- och GIS-avdelningen ansvarar alltså för att ta fram kartor samt inmätning av mark. Man har också hand om lägenhetsregister och är också ansvariga för adresser och namnsättningar på kommunens nya gator och vägar.

Här kan du fördjupa dig mer i vad Miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar för!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.