MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Samförstånd god grund för utveckling

Posted on

Debattartikel publicerad i EP 2012-11-20

Verksamheten vid garnisonen i Enköping är viktig, både ur försvarsskäl och som en stor arbetsplats i kommunen. Verksamheten påverkar direkt arbetstillfällen för över 1000 personer och indirekt ännu fler. Vi förstår betydelsen av ett skjutfält i området för möjligheten till goda övningstillfällen.

Försvarsmakten har lämnat in en ansökan att öka antalet skjutdagar vid Veckholms skjutfält från 67 (2004) till 230 dagar om året. Skjutfältet ligger mitt i den expansiva Mälardalen. Antalet människor i regionen beräknas öka med 500 000 personer till år 2030.

Vi ser ett antal utmaningar med fler skjutdagar för de berörda kommunerna, Håbo, Enköping och Upplands-Bro, där olika intressen står emot varandra.

Fler skjutdagar ger kraftigt ökat buller och störningar för bebyggelseutveckling, djur, natur och friluftsliv. Effekterna kan bli stora för Mälarens vatten, som tjänar som dricksvattentäkt för 2,5 miljoner människor. Skjutriktningen är främst österut, mot de tätbefolkade strandområdena. Beslutet påverkar samhällsplaneringen och innebär i princip att kommunerna inte kan göra tillförlitliga befolkningsprognoser. Utmaningen är att väga samman alla intressen och hitta lösningar som möjliggör för expansionen i Mälardalen samtidigt som försvaret får förutsättningar att klara sitt uppdrag.

Enligt miljöbalken ska alla skjutfält miljöprövas och alla berörda får lämna synpunkter. Hänsyn tas till olika riksintressen och om de kolliderar så går försvarsintresset före. Vi menar att det är för enkelt att hävda riksintresse. Vi ser gärna att försvarsmakten tillsammans med kommunerna för en konstruktiv och kontinuerlig dialog för att finna en god samverkan för att mötas och tillgodose hela samhällets behov – både behovet av övningsområden och av framåtsyftande samhällsplanering.

Försvarsministern Karin Enström säger i en riksdagsdebatt om skjutfältet (9/11) ”visst är det att eftersträva att ha en god samverkan, en god kunskap om varandras behov och att kunna ha en dialog…både inför en prövning i allmänhet men också för att kunna samexistera i olika kommuner”, efter frågor från Pyry Niemi. Det är glädjande att försvarsministern har den inställningen. Samförstånd, kontinuerlig dialog och en politik som gynnar alla inblandade aktörer är viktiga faktorer för en fortsatt god utveckling i regionen.

Pyry Niemi (S) riksdagsledamot
Agneta Gille (S) riksdagsledamot
Helena Proos (S) Oppositionsråd, Enköping
Matz Keijser (S) 2:e v ordf, miljö- och byggnadsnämnden, Enköping

One thought on “Samförstånd god grund för utveckling

  • Tomas Rådkvist 25 november, 2012 at 20:31
    Reply

    Vad säger ni egentligen i debattartikeln? Låter lite folkpartistiskt – å ena sidan och å andra sidan?

    /Tomas

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.