MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Samhällsbygge i samförstånd

Posted on

Publicerat på eposten.se 2015-10-13

Enköping växer så det knakar och bygglovssidan behöver förstärkas ytterligare. Därför satsar Socialdemokraterna och Nystart Enköping en miljon extra i vårt gemensamma budgetförslag för 2016. Vi i den politiska ledningen i Miljö- och Byggnadsnämnden välkomnar de satsningar som redan är i gång med rekryteringar av en handläggare, en inspektör och en koordinator, men vi ser att behovet av ytterligare förstärkningar är stort och därför tillför vi ekonomiska medel för att möta det behovet.

Under innevarande år har trycket på bygglov ökat markant, vilket har medfört att vi inte kunnat leverera inom den tid som är lagstadgad. Vårt kortsiktiga mål är självklart att åter komma ner i de 10 veckor som är maxgränsen, medan vi långsiktigt vill se ännu kortare handläggningstider.

Vi vill också öppna upp möjligheterna för så kallade bygglov direkt, där enklare ärenden som är kompletta ska kunna hanteras snabbt. Vi har redan påbörjat det arbetet, men det behöver utvecklas med tydliga rutiner och processer.

Effektiviseringsarbetet på bygglovsavdelningen är ständigt pågående. I och med att vi i den politiska ledningen i nämnden tillträdde vid årsskiftet initierades en stärkt beredningsprocess, som under verksamhetsåret också har genererat ett tydligare flöde och som vi ser redan nu kommer att bidra till effektivare och kortare handläggningstider.

Från S och NE vill vi inte fastna i de problem som varit historiskt utan istället se möjligheterna framåt med fokus på medborgar- och kundnyttan. Vi vill öka dialogen med våra kunder för att skapa en ömsesidig förståelse för de behov och utmaningar vi står inför. Vi kommer också att skapa nya förutsättningar för våra kunder att enkelt söka bygglov och även kunna följa sina ärenden via e-tjänster och andra digitala lösningar.

Vi vill tillsammans med medborgare och näringsliv fortsätta bygga Enköping och på det viset ge möjligheter att införliva sina planer och drömmar. Samhällsbygget Enköping sker i samverkan och samförstånd.

 

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.