MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Samhällsbygget Enköping

Posted on

Skärmavbild 2015-09-19 kl. 12.42.59I onsdags presenterade Helena Proos (S) tillsammans med Anders Wikman (NE) vårt gemensamma budgetförslag och idag står hon tillsammans med Socialdemokratiska representanter från alla nämnder och styrelser på torget för att svara på frågor och prata om vår politik. Tyvärr kan jag inte vara med själv så jag tänkte att på något sätt ska väl även jag kunna bidra. Så håll till godo!

I vårt budgetförslag gör vi tydliga satsningar inom framför allt tre områden:

  1. Barn och unga – det innebär konkret att vi satsar 12 miljoner kronor på lärarlönerna de närmaste tre åren det vill säga 4 miljoner per år.
  2. Mälarstaden Enköping – här vill vi bland annat utveckla hamnområdet.
  3. Byggloven – kvalitetssäkring av handläggningstider inom 10 veckor för bygglov.

Den sista punkten är den jag tänker uppehålla mig vid i detta blogginlägg. Vi har sett hur antalet bygglovsärenden bara det senaste året ökat lavinartat. Det är positivt att företag vill etablera sig i vår kommun, att människor vill flytta hit och att Enköping fortsätter växa. Men det ställer också ökade krav på att kunna tillmötesgå dessa behov.

Här ser vi idag på bygglovsavdelningen att vi har svårt att kunna leverera inom de 10 veckor som gäller. Allt för många tvingas vänta på besked och lever i ovisshet. Tjänstemännen brottas med att få ner högen av ärenden samtidigt som man ska säkerställa att allt går rätt till.

Samtidigt ser vi att den negativa trenden har vänt vad gäller kundnöjdheten både i SKL:s och SBA:s mätningar samt Svenskt Näringslivs. Det visar på att vi är på rätt väg, men att det fortfarande finns mycket att göra. Här har det genomgående varit kritik mot såväl tjänstemäns som politikers bemötande och därför är det viktigt att vi tar till oss av kritiken för att bli bättre.

Som ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden har jag varje vecka kontakt med företagare inom byggbranschen. Det önskemål som är återkommande i de allra flesta samtalen är ökad dialog – möten för att skapa ömsesidig förståelse. Möten mellan entreprenörer, politiker och tjänstemän.

Självklart pratar jag också med medborgare. Många gånger handlar det om den frustration man lever med när man upplever att det drar ut på tiden. Jag har full förståelse för denna frustration.

Här har vi, förutom att korta ner handläggningstiderna, också en pedagogisk utmaning att förmedla hur vår situation ser ut på bygglovsavdelning och hur vi arbetar med att effektivisera. Även här handlar det om att skapa ömsesidig förståelse mellan medborgare, politiker och tjänstemän.

Hur kan vi då bli bättre? Effektiviseringsarbetet där vi bland annat tittar på hur vi kan förändra och förbättra processer är ständigt pågående, som i sig också innebär organisationsförändringar. Vi ser också över tekniska lösningar för att underlätta för såväl medborgare, näringsliv och tjänstmän. Just nu är vi i startgroparna med att implementera en e-tjänst för att kunna ge bättre service.

Tillgängligheten till rätt information och in till kommunen är en annan viktig pusselbit för att förbättra och förenkla för våra kunder. Det handlar inte bara om telefontider och snabb återkoppling. Samarbeten mellan förvaltningar gör att vi kan nyttja kompetens på ett effektivt sätt, vilket blir till gang för medborgare och näringsliv.

Vi tittar också på hur andra kommuner, som ligger i framkant vad gäller bygglovshantering, jobbar för att se möjligheterna att kunna plocka russinen ur kakan. Vad har varit framgångsfaktorer och hur kan vi dra nytta av dessa?

Den satsning som vi nu gör från den politiska ledningen i kommunen ökar förutsättningarna för en högre servicegrad – att bättre kunna möta de krav och behov som finns från medborgare och näringsliv. Här kommer dialog i mötet med varandra för ömsesidig förståelse fortsatt vara en viktig framgångsfaktor. Tillsammans i Samhällsbygget Enköping!

/Matz

Här hittar du vårt budget dokument i sin helhet!

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.