MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

SD – inget lokalt parti

Posted on

SD har bytt ut Kristina Einarsdotter mot Lars Frantzén som gruppledare i fullmäktige i Enköping. Anledningen ska, enligt vad som uppges i EP, vara att Einarsdotter inte drivit partiets ”kärnfråga” om att stoppa invandringen tillräckligt hårt. Vid årets sista fullmäktigesammanträde blev det också tydligt att detta inte enbart är ”kärnfråga” utan, som det verkar, den enda fråga partiet driver lokalt!

Lokalt förresten – SD:s fullmäktigegrupp hade i måndags partiets ordförande i Uppsala, Simon Alm, på plats som sufflerade digitalt från åhörarplats. Det blev ytterligare ett bevis på att partiet lokalt inte anses klara det politiska uppdraget på egen hand utan är styrda uppifrån.

När fullmäktige skulle fatta beslut om att ta emot 166 ensamkommande flyktingbarn under 2016 gick den nya gruppledaren Frantzén upp i talarstolen och argumenterade mot detta. Inte så förvånande eller oväntat. Inte heller att han i sina argument ställde grupper mot varandra och benämnde de 166 barn det är frågan om som ”massinvandring”!

I en kommun av Enköpings storlek innebär mottagandet av 166 ensamkommande flyktingbarn en ökning av antalet kommuninvånare med 3,9 promille! Alltså mindre än en halv procent! Det är vad Frantzén och SD kallar ”massinvandring”!

Frantzén menade också att dessa barn kan vara ekonomiska flyktingar, möjliga terrorister och även möjliga smittobärare av sjukdomen TBC. Ingenstans i sitt anförande nämnde han att dessa barn flyr för sina liv från krigshärjade områden för att finna trygghet. Ingenstans i sitt anförande kom han i närheten av att visa någon form av empati och solidaritet med de människor som flyr från krigets helvete!

Det handlade enbart om att ställa grupper mot varandra – ensamkommande flyktingbarn mot gamla och människor i behov av vård och omsorg. Det är gammal beprövad SD-argumentation, så det är som sagt inte förvånande.

Även i debatten kring antagande av ett bostadsförsörjningsprogram för Enköping yrkade Frantzén på återremiss och avslag med argumentation om att det ”inte är vettigt att ordna bostäder åt nyanlända” och kallade det för ”invandringsunderlättande åtgärder”.

När så Frantzén stötte på mothugg, från i princip samtliga övriga partier i fullmäktige, blev det uppenbart att partiet inte har några andra förslag till lösningar. Argumentationen, trots den digitala suffleringen från åhörarbänken, var mycket tunn och i de flesta fall i total avsaknad av fakta.

Att partiet de facto är ett enfrågeparti blev allt mer tydligt. I övriga frågor som hanterades av fullmäktige under kvällen uteblev SD från debatterna. Man har inga synpunkter vad gäller indikatorer för de strategiska målen, ingen åsikt om exploateringsavtal, inga inlägg om dagvattenpolicy, handlingsprogram om skydd mot olyckor eller om de ortsanalyser som genomförts.

Så egentligen tror jag inte det spelar någon roll om gruppledaren för SD i Enköping heter Einarsdotter eller Frantzén – inte heller med tanke på att ”argumentationen” byggs från åhörarbänken. Det finns ingen lokal förankring! Det framgår inte vad man vill med Enköping. Detta är ett toppstyrt parti som trycker ner den politik man för i riksdagen ut i de lokala fraktionerna om att stoppa all invandring till vilket pris som helst!

/Matz

One thought on “SD – inget lokalt parti

  • Jesse Landsaas 8 mars, 2016 at 04:30
    Reply

    Underbara nyheter. Tanten einarsdotter slickade febrilt mattias expo karlssons stjärt med krav på uteslutningar av ”rasistiska” medlemmar…Men denna gång rök rätt person ur Sd (kors i taket)

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.