MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

SD – mer stuckatur än struktur!

Posted on

Det händer inte ofta men nu kommer jag att ge en eloge till moderaten Tommy Myrsell, som under gårdagens budgetdebatt gällande Miljö- och byggnadsnämnden pekade på att SD inte har något som helst kunnande eller politiskt vilja. Återigen fick vi bevis för att SD är ett enfrågeparti långt ut på högerkanten!

I SD:s budgetförslag står bland annat att ”Kommunen bör verka för att kommande byggnader utföras i klassisk arkitektur för att passa in i kommunens nuvarande arkitektoniska stil”.

Tommy Myrsell frågade vad SD egentligen menar med den formuleringen. Lars Frantzéns svar var att ”vi ska ha stuckatur, inte de här glasfasaderna och raka betongsidorna. Vi vill ha lite mera glädje i byggandet.

Mig veterligen är stuck ett arbetsmaterial som är en blandning av gips och marmormjöl som i första hand använd för skapa exempelvis dekorativa detaljer, sk stuckatur. Det är en ganska liten del av ”kommunens nuvarande arkitektoniska stil” som stämmer överens med den beskrivningen, vilket Tommy Myrsell också på ett föredömligt sätt pekade på ifrån talarstolen.

Nåja, jag förstår vad Frantzén är ute efter. Dock blev det återigen tydligt att SD inte har förstått den kommunala strukturen. Det är detaljplanerna som styr vilken typ av byggnader som får uppföras och hur de ska utformas. Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om bygglov utifrån att den sökta byggnaden följer gällande detaljplaner.

Det finns en annan formulering i SD:s budgetförslag som visar på att de verkligen är ett enfrågeparti och att de inte själva förstår konsekvenserna av sina formuleringar. Så här står det:

Däremot bör inte bygglov beviljas för privata aktörer som vill starta asylboende, HVB-hem och liknande…

Skulle SD:s budgetförslag ha gått igenom, vilket det gudskelov inte gjorde, skulle denna formulering ha satt stopp för alla former av HVB-hem.  IVO, Inspektionen för vård och omsorg, beskriver målgruppen för HVB-verksamheter enligt följande:

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik.

Det formuleras ord och meningar som man tydligen anser ser bra ut, men man inser uppenbarligen inte vad det är man faktiskt menar med sina formuleringar. Och vad menar man med ”…och liknande”? Vilka andra verksamheter inom vård och omsorg vill SD sätta stopp för?

Under den dryga sex timmar långa budgetdebatten var det var sju av fullmäktiges åtta partier som var mycket aktiva. Samtliga dessa sju partier var upp och talade för sitt budgetförslag och sina visioner för Enköping inom varje nämnds ansvarsområden. Det fanns ett parti som, förutom med ett kort inledningsanförande, höll sig borta från talarstolen.

Hade inte Tommy Myrsell ställt en fråga till SD hade det inledningsanförandet varit det enda SD:s tre ledamöter och tre ersättare hade att komma med i den förmodligen viktigaste fullmäktigedebatten för året! Det är en total avsaknad av egna mål och visioner för Enköpings kommun – och uppenbarligen också avsaknad av kunskap om den kommunala strukturen.

En gång var alltså Lars Frantzén uppe i talarstolen. Vad han pratade om? Ja, SD är ju ett enfrågeparti så det är nog inte så svårt att lista ut!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.