MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Självrannsakande ledarskap?

Posted on

I och med att jag kände mig krasslig satt jag hemma och tittade på kommunfullmäktige på webben ikväll.

I ett av de första ärendena ställde Jesper Englundh (S) en fråga till tekniska nämndens ordförande Tomas Rådkvist (MP) om hur han säkerställer att remisser till andra nämnder hanteras på ett korrekt sätt.

Rådkvist menade i sitt svar att vi politiker måste visa tillit till tjänstemännen och menade vidare att det är just tjänstemännen som är bäst lämpade att avgöra vad som är bäst för verksamheterna.

Där skiljer vi oss åt mellan styret och oppositionen” avslutade Rådkvist.

Ska man hårdra Rådkvists svar skulle det kunna innebära att de politiska nämnderna inte fyller någon funktion, men så långt ska jag inte gå.

I ett annat ärende handlade det om en ombudgetering för Vård- och omsorgsförvaltningen. Vi Socialdemokrater menade att vi ska skjuta till 18,4 miljoner för att förvaltningen ska klara verksamheten och som också är den summa kommunen fått i riktat statsbidrag.

På kommunstyrelsens arbetsutskott för några veckor sedan kom förvaltningschefen Lotta Tronêt och redovisade förvaltningens faktiska behov om 23, 6 miljoner kronor.

Här väljer de styrande partierna att inte lyssna på tjänstemännens spetskompetens trots att det i detta fall dessutom kom från förvaltningschefens mun. Det slutade med att förvaltningen får 14 miljoner. Så mycket för den ”tillit” Rådkvist förespråkade bara minuter tidigare.

I dagens EP skriver kommunalråden Peter Book (M) och Ulrika Ornbrant (C) under rubriken ”Vill ingen i oppositionen bli ledare?”. Kommunalråden konstaterar i sin insändare att ”ledarskapet är avgörande för om man ska lyckas eller inte”.

Jag kan inte annat än hålla med om det sistnämnda. Däremot tror jag att kommunalråden är ute på svag is när man ifrågasätta oppositionens ledarförmåga utan att rannsaka sig själva och titta på hur det egna ledarskapet ser ut i nämnder och styrelser idag.

Peter Book beskyllde även oppositionen under fullmäktigedebatten för att har ett ”projicerande ledarskap” som ”lägger skulden på någon annan”. Book har inte helt fel i sin analys. Våra förvaltningar är politiskt styrda. Den blågröna minoriteten, bestående av fem partier, håller i rodret och har ordförandeskapet i alla politiska nämnder och styrelser.

Om vi ”projicerar” skulden på någon annan så är det just på det blågröna minoritetsstyret, som gång efter annan kör i diket. Inte ens Peter Book kan väl vara så naiv så att han förväntar sig att vi ska sitta still i båten när den håller på att kantra? Kanske ska man fundera över vad som är orsaken till denna projicering?

Efter att dessutom ha lyssnat på kvällens fullmäktigedebatter kan man inte annat än ställa sig frågan vad som egentligen kännetecknar den styrande minoritetens ledarskap? Först pratar man om tillitsstyrning för att i nästa sekund tydligt visa på att det inte finns någon som helst tillit till professionen.

Ledarskapet är avgörande för om man ska lyckas eller inte” – så sant som det är skrivet. Och det torde väl vara extra viktigt för den som styr!

Om 272 dagar är det val och vi Socialdemokrater är beredda att ta över och visa på ett nytt ledarskap – ett annat ledarskap än det vi ser idag.

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.