MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Smedlund kastar sten i glashus

Posted on

glashusI dagens EP skriver det moderata oppositionsrådet Ingvar Smedlund och ifrågasätter att några nämnders arbetsutskott och kommunala bolags styrelser har utökats med två personer. Smedlund menar att detta inte ”ger fördelar för dig som medborgare”.

Han ifrågasätter också vad valteknisk samverkan är och ger sin beskrivning av vad som skett efter valet mellan S, NE och andra partier. Man kan ju också se det ur ett historiskt perspektiv och behöver inte gå så långt tillbaka för att få svar på hur m ser på begreppet.

Låt oss börja med att konstatera att ur ett demokratiskt perspektiv och med medborgarnas bästa i fokus är möjligheterna större att det fattas kloka och riktiga beslut om frågor diskuteras av fler och att fler åsikter kommer upp på bordet. Självklart gynnar det kommunens medborgare!

Men det vet vi från demokratikommiténs arbete under den förra mandatperioden att moderaterna drev frågan om att utarma demokratin genom att lägga förslag om att minska antalet politiker och nämnder. Här känns det mer adekvat att ställa frågan hur det kommer kommunens medborgare till gagn? Lyckligtvis lyckades m inte få igenom sina förslag!

Vi bör också ha i minne att moderaterna i början av förra mandatperioden krävde att de, som enskilt parti, skulle ha en ständigt adjungerad ledamot till Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott (au). Anledningen var att i just detta au hade man, i valteknisk samverkan, förhandlat bort både ordförande- och förste vice ordförandeposterna till centern respektive folkpartiet!

Inte heller detta förslag lyckades moderaterna lyckligtvis driva igenom. Men att det stack i ögonen på de moderata ledamöterna i nämnden, att man inte hade någon ordinarie plats i arbetsutskottet, visade sig och påpekades frekvent med all tydlighet under hela mandatperioden. Detta trots att de själva förhandlad bort dessa platser i just en valteknisk samverkan!

Och när vi ändå är inne på ämnet först vice ordförande. Dessa var något som den moderatledda majoriteten drev igenom och här kan man verkligen ifrågasätta nyttan för medborgarna. Dessa förste vice ordföranden var årsarvoderade på grund av titeln, men funktionen som förste vice ordförande var totalt meningslös!

Arbetsutskotten hade redan tidigare tre ledamöter vilka samtliga hade beslutanderätt. Titeln var enbart en maktpositionering där moderaterna kunde ta flertalet ordförandeposter och genom att kunna ”erbjuda” småpartierna dessa titlar och årsarvoden blev ett sätt att blidka moderaternas dåvarande stödpartier. Medborgarnytta? Nej!

Slutligen kan jag konstatera att Smedlund inte lärt sig av erfarenheter utan fortsätter att bygga sin argumentation på andrahandsinformation och rykten. En taktik som under valrörelsen visade sig vara en ödesdiger strategi, vilket också valresultatet blev ett bevis för.

/Matz

3 thoughts on “Smedlund kastar sten i glashus

 • Tomas 27 januari, 2015 at 12:37
  Reply

  Men Matz, Ingvar Smedlund slår ju huvudet på spiken, ni ökar kostnaderna när ni säger er vilja spara. Ni släpper poster till C som var omöjliga att få fram tidigare. När MP och V vill ha diskussion om möjligheterna för bredare politiskt arbete kallar ni det omöjliga ”krav” men när C gör detsamma är det helt Ok.

  Nu håller ni på att göra en valteknisk samverkan till en bastard på majoritetsstyre genom att ge C inflytande som normalt bara tillkommer partier i ett majoritetssamarbete.

  Smedlund har rätt, man kan verkligen undra över ert agerande.

  • Matz Keijser 27 januari, 2015 at 13:56
   Reply

   ”Bastard på majoritetsstyre”? Ja, du har ju din fulla rätt att kalla det vad du vill.

   Själva idén med en valteknisk samverkan är ju att man har en överenskommelse mellan olika partier och den kan se olika ut. Men där handlar det ju som sagt om att komma överens. Något som uppenbarligen inte gick att få till när MP eller FP satt i förhandlingarna.

   V är fortfarande kvar i den valtekniska samverkan, vilket kan vara värt att notera!

   Och nu också C. Att de har fått poster, som du menar tidigare var omöjliga att få till, handlar nog snarare om att man just nått en överenskommelse som båda sidor ser som fördelaktiga. Hur sådana överenskommelser kan se ut är ju inte hugget i sten och kan variera från gång till annan.

   /Matz

   • Matz Keijser 28 januari, 2015 at 12:41
    Reply

    När det gäller den påstådda kostnadsökningen:

    I och med att vi tagit bort förste vice ordförande i alla nämnder och de årsarvoden som utgick har en besparing gjorts. Även om alla nämnder skulle utöka au med två ledamöter, vilket inte är fallet, är det fortfarande de facto en besparing – ingen ökad kostnad.

    Däremot blir det ur ett demokratiperspektiv bättre och till fördel för kommunens medborgare och näringsliv.

    /Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.