MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Svar på fråga om bygglov

Posted on

Här är mitt svar från kvällens fullmäktige till Janne Fredriksson (c) som ställde en fråga om Miljö- och byggnadsnämnden har någon skuld i att bygglovshanteringen 17 veckor:

Bygglov ska behandlas lika och vara rättssäkra enligt den lagstiftning som är styrande för vår verksamhet.

Utifrån din frågeställning är det viktigt att ha förståelse för såväl den omfattande bedömning som görs i varje enskilt bygglovsärende som för hur olika omständigheter kan, och i vårt fall sedan ett antal år tillbaka, har bidragit till att vi hamnat i den situation vi hittills upplevt.

Ett bygglov ska ge klartecken för den användning som byggnaden eller lokalen ska inhysa. Det ska också göras en arkitektoniskt bedömning hur byggnaden utformas för att passa in i stads- eller landskapsbilden.

Dessutom ska en bedömning göras av lämplighet utifrån avsett ändamål och ska stämma överens med regelverket exempelvis vad gäller tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Förutsättningen för att kunna göra en rättvisande och riktig bedömning är självklart att det underlag som lämnas in med en ansökan, ritningar med mera, ska vara fackmannamässigt utförda och kompletta för att någon form av prövning ska kunna påbörjas.

När sen bygglovshandläggarna är klara med bygglovsprövningen följs det av ytterligare bedömning för att få ett startbesked och avslutningsvis ett slutbesked. Alltså ytterligare bedömningar tjänstemännen gör utifrån regelverket, som ska pröva förutsättningar och följder som kan inträffa.

Om regelverket följs i alla led finns en tydlig transparens och goda förutsättningar för likabehandling.

Tittar vi tillbaka på de senaste 4 åren ser vi att antalet ärenden ökat med drygt 100%. Tyvärr har inte bemanningen på avdelningen följt med och mött upp mot det växande behovet. Det har gjort att organisationen varit mycket sårbar för sjukfrånvaro, vilket bidragit till en ökad arbetsbelastning som konsekvens och speciellt under vårtopparna. Det i sig har bidragit till att den ökända högen byggts på.

Allt det här sammantaget har alltså fått till konsekvens att vi för en månad sedan hade en genomsnittlig handläggningstid på ca 17 veckor.

Så på din fråga om Miljö- och byggnadsnämnden har någon ”skuld” i att bygglov tar för lång tid jämfört med de 10 veckor, som Plan- och bygglagen föreskriver, torde svaret ändå vara ganska givet. Nämnden är ytterst ansvarig och ska självfallet då också ta ansvar för att åtgärder vidtas.

Det här har drabbat våra kunder hårt. Därför har vi nu tagit in konsultstöd – först och främst för att täcka upp för den sjukfrånvaro vi förnärvarande har, men självklart också för att handlägga ärenden i en snabbare takt.

För att mer långsiktigt möta upp mot behovet rekryterar vi dessutom ytterligare en tjänst på varje befattningstyp – en koordinator, en bygglovshandläggare och en byggnadsinspektör. Det innebär, utifrån den behovsanalys man tagit fram på förvaltningen, att man klarar nuvarande antal ärenden över hela året med marginal.

Vi håller också på att göra klart med ett ramavtal med konsulter som kan avropas vid hög belastning under exempelvis vårtopparna även kommande år.

Målet är självklart att så komma ner på en handläggningstid under 10 veckor!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.