MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Tack för förtroendet!

Posted on
Gammelfarfar Bernhard

1909, för 112 år sedan och ett år efter att Hjalmar Branting blev den första kongressvalde partiordföranden, var min farfars far med om att starta upp Grillby Arbetarekommun där han 1915 blev AK-ordförande och kom att företräda partiet i rollen som landstingsman.

Gammelfarmor Thora

1923, två år efter det första valet där allmän rösträtt för kvinnor praktiserades (vilket i sig är exakt 100 år sen i år), bildades Grillby kvinnoklubb där min farfars mor valdes till dess första ordförande.

1929, ett år efter att Per Albin Hansson valdes till partiordförande, tillträdde min farfar som ordförande för Grillby Socialdemokratiska Ungdomsklubb. Han skulle sedermera ingå som ledamot i partikretsens styrelse och satt i stadsfullmäktige mellan åren 1943-56 innan han allt för tidigt gick bort.

Pappa Roffe (andra från vänster)

Min far var inte politiskt aktiv, men ständigt engagerad i fackligt arbetet. 1964, samma år som Tage Erlander tog med Nikita Chrusjtjov på en roddtur i Harpsund och jag själv var två år gammal, tillsatte kommunen en opolitiskt turistnämnd, som fick i uppgift att ta fram en marknadsföringsstrategi för Enköping (Pepp 64). Det var denna nämnd, där min far var invald tillsammans med Nils Norling, Bertil Danielsson och Rune Dolfie, som ett år senare satte passaren mitt i Enköping, drog en cirkel och myntade vår numera rikskända slogan:

”ENKÖPING – SVERIGES NÄRMASTE STAD”

Man kan riktigt känna och höra historiens vingslag. Själv känner jag också en oerhörd stolthet över att föra det politiska arvet vidare genom mitt eget engagemang, men tyvärr vet jag allt för lite om mina förfäders och mödrars politiska gärningar. Vilka frågor brann de för? Vilka orättvisor ville de bekämpa? Hur skiljer sig deras politiska gärningar från mina? Vilka likheter och paralleller skulle man kunna dra med då och nu?

I år firar Enköpings Arbetarekommun 120 år. Smaka på det – 120 år! 

I 120 år har socialdemokratisk lokalpolitik formats och utvecklats i vår kommun i en ständig kamp för frihet, jämlikhet och solidaritet – hörnstenarna i vår ideologi – med en övertygelse om alla människors lika värde och med alla medborgares bästa i fokus.

Enköping har genom åren fostrat flera framträdande socialdemokrater, men den som gjort det största politiska avtrycket såväl lokalt som nationellt och internationellt är såklart Anna Lindh. Hennes rättspatos djupt förankrad i den socialdemokratiska ideologin, hennes ständiga engagemang och kamp för mänskliga rättigheter och demokrati måste leva vidare genom oss.

Enköpings Arbetarekommun har en 120-årig historia att vara stolt över. Vi har ett arv att förvalta, värna och bygga vidare på så att kommande generationer kan känna samma stolthet som vi. 

Idag känner min personliga stolthet inga gränser. Medlemmarna i Enköpings Arbetarekommun, mina partikamrater, har vid dagens årsmöte givit mig förtroendet att axla uppdraget som Arbetarekommunens ordförande. Det är med stor ödmjukhet och tillförsikt jag kommer att ta mig an detta hedrande och ett av de, enligt min mening, absolut finaste förtroendeuppdrag man kan få. 

Med ganska precis ett och ett halvt år kvar till valet i september 2022 har vi en intensiv och spännande period framför oss. För att lyckas och för att nå framgång kommer det att krävas gemensamma krafter, mål och visioner. Vi är många som tillsammans kan bidra i det stora och i det lilla – där alla insatser värdesätts.

Olof Palme uttryckte i ett tal 1985, ett halvår innan han mördades, något som präglat mig och vad socialdemokrati är för mig:

 ”Det handlar aldrig om själviskhet. Det handlar alltid om att bry sig om. Skapa tillsammans. Söka gemenskap. Orden blir så stora i den politiska debatten ibland. Men livet det är vardagen. Socialdemokratin må ha sina brister, lite fyrkantig eller vad ni vill, men vi lever i vardagen och kan vi medverka till att livet blir lite lättare, förhoppningarna för framtiden lite större och drömmarna lite ljusare då har vi fyllt vår politiska uppgift och den är att stå för gemenskapens, solidaritetens och jämlikhetens idéer.”

I inledningen av vårt budgetförslag vi la fram för kommunfullmäktige för 2021 formulerade vi vår vision kring Samhällsbygget Enköping på ett sätt som visar på en målmedveten och tydlig riktning. En VI-sion som pekar på vikten av ett brett samarbete, där samlade krafter är nyckeln till framgång.

Vi myntade ett begrepp, som i sin dubbeltydighet beskriver hur vi tillsammans skapar vår framtid och samtidigt kommer närmare varandra – TILLSAMMANSSKAPANDE UTVECKLING!

Med några enkla ordbyten kan denna text också ge bilden av min vision om vårt partipolitiska arbete och uppdrag. Jag har bara bytt ut ”samhälle” mot ”parti”, ”kommun” mot ”arbetarekommun” och ”Samhällsbygget Enköping” mot ”socialdemokratisk politik”.

”Tillsammans bygger vi ett tryggt och hållbart parti, ett parti som är inkluderande, som ger förutsättningar för ett VI. Tillsammansskap vilar på tilltron till varje människas vilja och förmåga att bidra. MIN övertygelse är att om vi gemensamt bidrar till en positiv utveckling av hela vår arbetarekommun ger det också förutsättningar för fler att känna delaktighet och engagemang. Därmed tas ett aktivt ansvar för socialdemokratisk politik – för en tillsammansskapande utveckling.”

Så återigen till alla mina partikamrater – ett stort tack för förtroendet! Tillsammans kan och ska vi göra skillnad!

Stolt ordförande för Socialdemokraterna i Enköping

2 thoughts on “Tack för förtroendet!

 • Christer Holm 11 mars, 2021 at 15:38
  Reply

  Bra motiv att föra kommunen framåt Grattis

  • Matz Keijser 11 mars, 2021 at 16:04
   Reply

   Tack Christer!

   /Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.