MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: Älvdansen

Älvdans över fiskevatten 25feb

Älvdans över fiskevatten

Namngivning av bostadsområden, kvarter, gator och torg har väckt ett visst intresse både bland medborgare och media den senaste tiden. Det ser jag som mycket positivt. Det visar på att det finns ett engagemang och