MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: Budget 2018

Inlägg i budgetdebatten 16okt

Inlägg i budgetdebatten

Dagens fullmäktige behandlar budget 2018 och är i skrivande stund fortfarande i full gång. Under punkten för Miljö- och byggnadsnämnden var mitt anförande enligt nedan: ____________________________ Enköping fortsätter växa och allt fler väljer att flytta