MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: budgetdebatt

16nov

Budgetdebatt för 2021

Här kommer mitt inlägg vid dagens kommunfullmäktige kring budget och verksamhetsplan för 2021: Jag börjar med att yrka bifall till det Socialdemokratiska förslaget till budget för 2021. Ekonomiskt skiljer inte mycket mellan budgetförslagen för Miljö- och byggnadsnämnden.

Mitt inlägg i budgetdebatten 04dec

Mitt inlägg i budgetdebatten

Att miljö- och byggnadsnämnden under de senaste fyra åren fokuserat på kundnöjdhet är nog ingen överraskning för någon. Det har handlat om att förenkla för dem vi är till för genom att erbjuda bättre service

Inlägg i budgetdebatten 18nov

Inlägg i budgetdebatten

Mitt inlägg i kvällens budgetdebatt i fullmäktige: När det gäller Miljö- och byggnadsnämnden är det viktigt att vi fortsätter sträva mot en allt högre servicegrad ut mot våra kunder. Det kommer med stor sannolikhet även