MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: Ena Energi

Ingen försäljning av Ena Energi 11jun

Ingen försäljning av Ena Energi

Ikväll avgjordes kanske den största frågan under den här mandatperioden. Kommunfullmäktige hade att ta ställning till huruvida Ena Energi skulle säljas till Värmevärden AB eller inte. Som säkert är känt vid det här laget var