MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: FN

Hur svårt kan det vara? 09aug

Hur svårt kan det vara?

FN:s generalförsamling antog 1965 Rasdiskrimineringskonventionen eller FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering! 1972 trädde konventionen i kraft i Sverige och vi har därmed förbundit oss att avskaffa rasdiskriminering, förbjuda diskriminerande praxis, göra det straffbart