MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: Haga Ekudden

12okt

Allmänna intressen väger tungt

Enköping fortsätter växa och vi har en fortsatt hög befolkningstillväxt. Det innebär att vi som kommun ska ge förutsättningar för att det fortsätter byggas bostäder. Samtidigt behöver vi ta ansvar för att värna den vackra