MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: hot

Hot och våld – även mot demokratin 18nov

Hot och våld – även mot demokratin

Det talas om att politikerföraktet ökar. Oftast handlar det om att politiker gör saker eller uttalar sig på ett sätt som retar allmänheten. Exempelvis kan det handla om att tillskansa sig ekonomiska fördelar, gå före