MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: Korsängsfältet

Det bidde en vänthall 08apr

Det bidde en vänthall

Ikväll tog vi planprogrammet för Korsängsfältet på kommunfullmäktige. Socialdemokraterna la redan i PLEX-utskottet och kommunstyrelsen ett förslag om att de bollplaner som är längst upp mot Fanna-hållet inte ska bebyggas och så blev också beslutet

Fortsatt bollspel på Korsängen! 18mar

Fortsatt bollspel på Korsängen!

Vid dagens Kommunstyrelse fanns planprogram för Korsängsfältet med på agendan. I förslaget till beslut fanns en tanke om att kunna bebygga den del av fältet som ligger bortom rugbyplanen bort mot Fannahållet och som idag