MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: lärfritids

LO:s intentioner goda, men med fel fokus! 28jan

LO:s intentioner goda, men med fel fokus!

Jag välkomnar verkligen LO:s tankar om att lyfta fritidshemmens potential och som en viktig del i elevers kunskapsutveckling. Tyvärr tror jag att man, trots goda intentioner, ändå med begreppet och målsättningen om ett ”lärfritids” skjuter