MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: läx-rut

Lovskola och läxhjälp till alla 10okt

Lovskola och läxhjälp till alla

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Varje barn har rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att

Slopa LÄX-RUT och läxorna 28sep

Slopa LÄX-RUT och läxorna

Igår gick det att läsa i DN att Stefan Löfven vill avskaffa LÄX-RUT – den skattesubventionerade läxhjälpen som den borgerliga regeringen infört! Det är bra och ett steg i rätt riktning! Jag har tidigare här

Läx-rut – ännu ett misslyckande! 27aug

Läx-rut – ännu ett misslyckande!

Vi Socialdemokrater varnade för konsekvenserna! Skolverket var kritiska redan innan det sjösattes! Ändå drev den borgerliga regeringen igenom skattesubventionerad läxhjälp – läx-rut! Nu går Skolverkets generaldirektör Anna Ekström ut i media och menar att detta