MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: PAUS-huset

22jun

Kompromiss kräver motpart

Politik är inte alltid enkelt, men ibland görs den svårare än det kanske borde vara. Under hela processen med att ta fram en ny detaljplan för Centrum 18:1 – eller nya PAUS-huset som det kanske