MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: sänkt arbetsgivaravgift för unga

Dyra reformer, noll resultat 20jul

Dyra reformer, noll resultat

Nystartsjobb – särskilt nystartsjobb – särskilt anställningsstöd! Och nu kommer YA-jobb! Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m) fortsätter sin Eriksgata i svensk press och media. Idag skriver hon på DN-debatt hur hon och den moderatledda regeringen kommit