MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: SvD

To(m)ma ord räcker inte längre! 17mar

To(m)ma ord räcker inte längre!

Nog är det väl ändå lite lustigt att moderaterna, för att attrahera väljare, gång efter annan använder sig av Socialdemokratiska värdeord och retorik! Bara det att de kallar sig själva för ”arbetarparti” visar ju med