MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: våld

Våga känna framtidstro! 16aug

Våga känna framtidstro!

Den senaste tidens våldsdåd i Sverige har fått många att reagera – åt olika håll. Statistiken säger visserligen att vi idag har ett tryggare samhälle, men samtidigt är det många som ändå känner stark oro.

Hot och våld – även mot demokratin 18nov

Hot och våld – även mot demokratin

Det talas om att politikerföraktet ökar. Oftast handlar det om att politiker gör saker eller uttalar sig på ett sätt som retar allmänheten. Exempelvis kan det handla om att tillskansa sig ekonomiska fördelar, gå före