MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Underkänd skolpolitik av m

Posted on

Moderaterna fortsätter driva det de kallar ”nolltolerans mot dåliga skolor” och menar att skolor som inte når tillräckliga kunskapsresultat ska kunna stängas, vilket jag skrev ett blogginlägg om nyligen.

I dagens EP skriver den moderata riksdagskvinnan, tillika vice ordförande i kommunfullmäktige i Enköping, Jessika Roswall och fortsätter hävda den blåögda synen på hur Sverige åter ska bli konkurrensmässiga vad gäller kunskap.

Till att börja med skriver Roswall att det fria skolvalet ”möjliggör för varje elev att hitta den skola som passar eleven bäst”. Nej, Jessika – det fria skolvalet gör det möjligt för vissa elever att välja skola. Socioekonomiska förutsättningar har en stor inverkan på vilka som har förutsättningar att välja skola. Dessutom begränsas elever av vissa skolor då man från skolföretag sätter stopp vid dörren om man exempelvis har en neuropsykiatrisk eller fysisk funktionsnedsättning eller ett namn som inte klingar tillräckligt svenskt.

Var går gränsen för vad som är en ”dålig skola”? Är det att elevernas genomsnittliga betyg ligger under en viss nivå? Om det är så det ska mätas är jag orolig för att betygsinflationen, som vi redan ser inom vissa privatdrivna skolor, kommer att öka! Det har gjorts undersökningar som visar på att just privata skolor sätter högre betyg än kommunala. Det har gjorts undersökningar som visar att privata skolor i rättningen av nationella prov varit mer generösa för att dessa resultat inte ska avvika från skolors höga betygssnitt!

Så – hur ska vi dra gränsen för en ”dålig skola”? Om en skola inte når moderaternas kunskapskrav på grund av att det är en skola i ett segregerat område med många nyanlända elever som inte klarar det svenska språket – är det en ”dålig skola”, Jessika Roswall?

Det reformförslag som moderaterna nu alltså lägger fram är inte speciellt genomtänkt och det är enbart en fortsättning på den skolpolitik som allianspartierna drev under sina år i regeringsställning. Genom bestraffning tror man sig komma åt det ”onda”! Genom hot om stängning tror man att professionen ska hitta motivation att nå högre resultat! Det är en kontraproduktiv skolpolitik – precis som tidigare!

Socialdemokratisk skolpolitik går ut på att ge förutsättningar att lyckas – inte hota om man misslyckas! Socialdemokratisk skolpolitik vill se en jämlik skola för alla där resurser fördelas utifrån behov och där personalen motiveras snarare än sågas vid fotknölarna.

Vi formulerar vår skolpolitik enligt följande:

  • Tidiga insatser och mindre klasser. Med fler lärare, speciallärare och specialpedagoger i lågstadiet kan små problem lösas innan de hinner växa sig stora och ingen elev behöver halka efter. Regeringen investerar därför i fler anställda i lågstadiet, så att stora klasser kan bli mindre och lärarna får mer tid med varje elev.
  • Investeringar i skickliga och engagerade lärare. Inget är så avgörande för elevers kunskapsresultat som att möta skickliga och engagerade lärare. Därför vill vi höja läraryrkets attraktivitet genom investeringar i högre löner, mer tid med eleverna och mindre administrationen. Regeringen investerar nu tre miljarder kronor på årsbasis i höjda lärarlöner.
  • En jämlik skola. Resurser ska fördelas efter behov så att alla elever får samma chans att klara kunskapsmålen. Regeringen ger stöd till skolor med tuffast förutsättningar, bygger ut elevhälsan och investerar i lovskola och läxhjälp för att alla elever ska få möjlighet att nå kunskapsmålen.

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.