MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Valfrihet – på vems bekostnad?

Posted on

Det är hög tid att ifrågasätta borgarnas valfrihetsiver! Visst ska människor få välja själva, det är inte det jag menar. Men det börjar kännas som valfriheten har nått sin gräns!

Apoteksmonopolet upphävdes och marknaden öppnades fritt. Från Socialdemokratiskt håll varnade vi i ett tidigt skede för en överetablering och att det skulle komma att bli negativa effekter.

Nu ser vi hur apotekskedjor lägger ner apotek och då i första hand på mindre orter där lönsamheten är för låg. De som drabbas är de människor som nu inte har något val utan får åka miltals för att få sin livsnödvändiga medicin!

Är det den valfrihet borgarna vill ha?

I dagens EP går det att läsa att Kunskapsskolan blivit beviljade av Skolinspektionen att utöka sin verksamhet till att ha klasser från år 4. Detta trots att kommunen skriftligen till Skolinspektionen förklarat att elevunderlaget är för litet och att etableringen av Kunskapsskolan leder till att befintliga skolor tappar ytterligare.

Skolchef Göran Hedström gick i våras ut och varnade för att ytterligare friskoleetableringar kommer att påverka de befintliga skolorna negativt. Att kommunen redan har ett överskott av skollokaler är ju ingen hemlighet. Ändå tillåts ytterligare en friskola, Entréskolan, att få öppna upp. Och det i ett område där det i direkt närhet redan finns två skolor – S:t Ilian och Kunskapsskolan!

Samtidigt med artikeln i EP kan man idag i DN läsa om att elever nobbar friskolor! Det finns fortfarande ett stort antal platser som står tomma och risken är överhängande att fler friskolor får läggas ner!

Skolkoncernen JB Education (John Bauer-skolorna) har gått i konkurs och har stängt 36 skolor runt om i landet. Även Praktiska Sverige har under året stängt närmare en femtedel av sina skolor på grund av sviktande elevunderlag! Praktiskas trend följer samma mönster som JB innan man gick i konkurs!

Lärarnas riksförbunds ordförande, Bo Jansson, säger sig känna stor oro för den överetablering av skolor som skett under de senaste åren. Jansson säger bland annat:

Risken är stor att skolor som står med för stora lokaler och för få elever använder skolpengen till lokaler och annat i stället för elevernas undervisning såvida ägarna inte kan skjuta till mer pengar!

Att ägarna eller riskkapitalbolag skulle skjuta till mer pengar i verksamheter som går med stora underskott är föga troligt! Det är ju inte ekonomisk förlust som är själva affärsidén!

Vilka är det då som drabbas? Jo, de elever som gått på borgarnas mantra om valfrihet! Jag ställer frågan igen – är det den valfrihet borgarna vill ha?

Dessutom ska dessa elever beredas plats i de kommunala skolorna om konkurs och nedläggning blir ett faktum. När man då, som är fallet i Enköpings Kommun, har skurit ner och avyttrat de överytor som uppstått som konsekvens av friskoleetableringarna kommer det bli svårt att inrymma dessa elever i befintliga lokaler!

Jo, säger säkert någon, men de kan ju välja en annan friskola!

Skulle inte tro det! Har man en gång blivit bränd utsätter man sig inte gärna för den risken en gång till!

Det känns som sagt som om valfriheten har nått sin gräns!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.