MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Vi är på rätt väg!

Posted on

I veckan presenterade SKL och SBA sina resultat av mätningarna kring Nöjd Kund Index (NKI). Mätningarna genomfördes 2016 och här placerar sig Enköping i botten. Bland annat mäts service gällande bygglov, miljö- och hälsa samt livsmedelskontroll.

Från den politiska ledningen i kommunen och i Miljö- och byggnadsnämnden var vi fullt medvetna om att situationen på Miljö- och byggnadsförvaltningen under första halvåret 2016 var ansträngd. Därför vidtog vi också åtgärder bland annat genom att skjuta till ekonomiska medel för att genom konsultlösningar bättre kunna hantera den mängd ärenden som fanns på byggavdelningen.

Under det första halvåret var vi också inne i en rekryteringsprocess vad gällde både förvaltnings- och bygglovschef, vilka tillsattes under sommaren.

Andra halvåret präglades av strategiskt arbete för att beta av ärendemängden och komma ner i handläggningstid. Det arbetet såg vi redan i slutet av 2016 gav resultat. Handläggningstider som tidigare varit alldeles för långa kortades och var vid årsskiftet inom de 10 veckor som plan- och bygglagen föreskriver. Idag har vi en genomsnittlig handläggningstid på 4-6 veckor för kompletta ärenden och många gånger till och med kortare än så!

Från den politiska ledningen i nämnden har vi hela tiden varit öppna med hur det faktiskt har sett ut. Oppositionen har också varit involverade i arbetet med att få ner just handläggningstider och skapa en tryggare arbetsmiljö för vara medarbetare. Det har inte funnits några meningsskiljaktigheter kring detta!

Därför blir det lite beklämmande när oppositionsrådet Ingvar Smedlund (m) går ut i Ena-HåboTidningen och säger att ”det måste till en åtgärdplan”. Jag vet inte om han inte pratar med eller lyssnar på sina partikamrater i nämnden?

Både vid dialogmötet inför budget 2018 och i fullmäktige har till och med hans partikamrat, vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden, Percy Westerlund redogjort för de förbättringar som skett och vilket resultat det har givit!

Vi har som sagt redan vidtagit åtgärder! Förutom att vi tillförde ekonomiska medel för konsultlösningar har vi rekryterat fler medarbetare, vi har ökat tillgängligheten in till förvaltningen bland annat genom Öppet Hus-verksamhet, jobbat strategiskt med effektivisering och arbetsmiljö. Vi jobbar aktivt med att skapa möten med näringslivet genom olika branschträffar för ökad ömsesidig förståelse. Vi tar fram e-tjänster som ska underlätta för såväl våra kunder som för våra handläggare. Kan det verkligen ha gått Smedlund förbi?

Men det är tyvärr lite som det brukar vara när Smedlund uttalar sig i media – det är viktigare att svartmåla med alternativa sanningar än att hålla sig till den faktiska sanningen!

Vi vill fortsätta på den inslagna vägen och det strategiska arbete som vi ser ger resultat. Vi behöver verkligen inte oförtjänta ryktesspridningar som kan medföra att företag inte vill etablera sig i vår kommun och där vi går miste om arbetstillfällen!

Jan Torége, utredare på SKL, säger i artikeln i Ena-HåboTidningen att servicemätningen påbörjades redan i mars och att förbättringar som skett under andra halvan av året därför inte alltid syns.

Från den politiska ledningen i Miljö- och byggnadsnämnden är vi övertygade om att det i kommande NKI-mätningar kommer att visa att vi är på rätt väg – och jag tror även att oppositionen i nämnden har samma uppfattning. Nämndens gemensamma och mer långsiktiga mål är självfallet att nå en topplacering. Förvaltningschefen brukar tala om ”bäst i klassen” – och det ska vi bli!

/Matz

2 thoughts on “Vi är på rätt väg!

 • Ingvar Smedlund 28 april, 2017 at 09:23
  Reply

  Det är tråkigt att du är så konfrontativ i ditt skrivande och så selektiv i dina citat. Men det ingår väl i grundkursen. Vad säger jag i artikeln. 1. Jag tycker resultatet är en katastrof. Är man sist av 139 kommuner så anser jag det. 2. Jag säger att åtgärder är vidtagna när det gäller bygglov. 3. Det måste till en åtgärdsplan, vilket avser miljöförvaltningen. Livsmedelstillsynen hamnade på plats 113 av 117 kommuner. MIljö- och hälsoskydd hamnade på plats 102 av 105. Miljöavdelningen har inte diskuterats utanför nämnden och marginellt inom den av de rapporter jag fått. Resultatet kom som en överraskning för mig, då jag har mycket stor förtroende för dess chef. Sedan måste man analysera vad det beror på och sedan vidta åtgärder., då helst efter en plan.
  Vart i artikeln tycker du att jag svartmålar? Jag pekar inte finger och jag fråntar inte mig mitt ansvar. Men i din blogg framställer du det så och det är lågt. Till skillnad från dig skriver jag inte om person, utan sa att politik och förvaltning måste ta tag i frågan.
  Jag är medveten om att deltagarantalet i undersökningen inte är jättestort, men det påverkar inte bildsättningen som den ger.
  Jag kan bara konstatera att i ditt blogginlägg så refererar du till ett antal åtgärder men inte till en åtgärdsplan och det bekräftar väl att jag hade rätt. Jag är övertygad om att det vore bra om det fanns en åtgärdsplan som var brett förankrad i nämnd och förvaltning.

  • Matz Keijser 28 april, 2017 at 23:27
   Reply

   I fullmäktige senast anmäldes nämndplanerna för respektive nämnd. Miljö- och byggnadsnämndens nämndplan innehåller ett antal smartmål där SBA:s NKI vad gäller kompetens, tillgänglighet, bemötande och rättssäkerhet ska öka för BÅDE miljö- och byggavdelningarna. De är väldigt tydliga. Det har alltså funnits vetskap om att både bygg, miljö- och hälsa samt livsmedel behöver jobba strategiskt för att nå bättre NKI-resultat – dvs med att ha ett starkt kundfokus!

   Denna nämndplan är antagen av en enig nämnd och framtagen av politiken i samarbete med förvaltningsledningen. Nämndplanen är det politiska styrdokumentet för förvaltningen, som i sin tur arbetar strategiskt med aktiviteter för att vi ska nå målen.

   Om du inte fått den informationen från dina partikamrater i Miljö- och byggnadsnämnden eller hunnit läsa vår nämndplan kan jag bara beklaga det. När vi redan så tydligt i nämndplanen pekar ut förbättringsområdena du refererar till och du ändå menar att vi ska ta fram en åtgärdsplan tycker jag att det är beklämmande – ja, rent av respektlöst mot både nämnd och förvaltning.

   Självklart ska vi analysera den senaste NKI-mätningen, men vi vill fortsätta på den inslagna väg vi gemensamt i nämnden över partigränserna redan beslutat om i nämndplanen och som vi i samförstånd med förvaltningsledningen tagit fram – med andra ord starkt och brett förankrad!

   /Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.