MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Vi följer tydlig lagstiftning

Posted on

Insändarsvar publicerat i EP 2019-01-04

Då den tidigare Miljö- och byggnadsnämnden avgått vid årsskiftet och den nya ännu inte tillträtt ser jag det som min plikt att svara på den ”kritik” som framfördes av ”Förhoppningsfull” i sin insändare.

Till att börja med kan jag konstatera att nämnden under mina år som ordförande arbetat aktivt med att ge våra kunder en så bra service som möjligt. I våra senaste nämndplaner, som är styrdokument för tjänstemännen, har vi haft tydliga mål om att nå bättre resultat i SBA:s Nöjd-kund-index-mätningar.

Vi ser idag att vi blir allt bättre och då framför allt inom just områdena service och bemötande. Den uppåtgående trenden kommer vi att arbeta vidare med för att stärka även under innevarande mandatperiod

Jag har full respekt för våra kunders upplevelser av hur deras ärenden hanteras och hur de bemöts av våra duktiga tjänstemän och av oss politiker. Det är i den konstruktiva dialogen vi kan förstå vilka som är våra förbättringsområden och som vi behöver jobba hårdare med.

Därför tycker jag det är synd att insändarskribenten bygger sin text på rykten och hörsägen istället för konkreta exempel från sin egen upplevelse. Det blir så lätt en visklek av den typen av ryktesspridning, som ingen tjänar på.

Jag vill därför dementera att det skulle vara ”en seger” att utfärda straffavgifter eller ställa krav. Det finns en tydlig lagstiftning att följa när det gäller myndighetsutövning – för det är just tillsynsmyndighet vi är. Självfallet finns många gånger tolkningsutrymmen, men det går inte att tänja på gränserna hur mycket som helst.


Det är också synd att skribenten skriver under pseudonym, vilket gör det omöjligt för mig eller förvaltningen att ta personlig kontakt för att räta ut frågetecknen.

Därför skulle jag vilja uppmana ”Förhoppningsfull” att kontakta mig eller förvaltningen så kan vi boka in ett möte med såväl politiker som tjänstemän och på det viset få förståelse för var det brustit i hanteringen av just ditt ärende.


Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.