Turerna kring vård- och omsorgsnämnden fortsätter och man blir inte riktigt klok på hur det moderatledda styret hanterar hela situationen.

Nämnden har under flera år dragit på sig stora underskott pga för snålt tilltagna budgetramar. Det har tillkommit riktade statsbidrag som högerstyret valt att lägga inom ram och inte använda pengarna till det de var tänkta till.

Redan i januari i år kunde man konstatera att nämnden låg 34 miljoner kronor minus. Nämnden har givit förvaltningen två uppdrag:

  1. Ta bort delade turer för hemtjänsten och på omvårdnadsboenden. Beräknad kostnad 10,7 miljoner kronor.
  2. Utöka befintlig grundbemanningen i syfte att kunna minska behovet av timvikarier, övertid, fyllnadstid och inbeordringar. Beräknad kostnad drygt 23 miljoner. 

Vid nämndssammanträdet den 4 mars fanns ett antal punkter gällande effektiviseringsåtgärder, dvs besparingar. Flertalet av dessa punkter utgick då Socialdemokraterna inte ansåg sig ha fått tagit del av handlingarna i god tid före mötet och att ärendena inte ens varit politiskt beredda före sammanträdet. Beslut väntas nu tas på nästa nämndsmöte den 20 mars.

EnköpingsPosten har bevakat Vård- och omsorgsnämnden den senaste tiden just utifrån de besparingsförslag som lagts fram under huvudrubriken ”Vårdkrisen”. Bland annat har EP försökt få nämndens ordförande Bitte Myrsell (m) att uttala sig om sin ställning i frågan om besparingsförslagen. Myrsell undvek att svara på frågorna och hänvisade till att hon inte ville föregå nämndens beslut.

Borde hon ändå inte ha en egen uppfattning i frågan kan man ju undra? Socialdemokraterna i nämnden har varit tydliga med sin ståndpunkt. Det går inte att spara på en verksamhet som redan är sårbar. Det kommer drabba personalen och framför allt den sköra grupp människor som är beroende av att verksamheten fungerar väl.

Men det är som sagt svårt att tolka var Bitte Myrsell står i de här frågorna. Till EP har hon bland annat sagt ”Jag vill inte ta beslut som leder till att personalen får försämringar”. Ändå har hon drivit igenom beslut om att inte utöka grundbemanningen och stått bakom förslaget om 1% personaleffektivisering på hela förvaltningen.

I onsdagens nummer av EnköpingsPosten fanns en helsidesartikel med förvaltningschefen Lotta Tronêt. Artikeln gav en bild av en förvaltningschef som tagit sitt uppdrag på stort allvar och som hela tiden styrt verksamheten målmedvetet utifrån förutsättningarna. Det framgår också att hon är lojal gentemot politiken och har förståelse för att det är just politiken som styr.

Ändå kom samma dag ett pressmeddelande från Enköpings Kommun om att man med omedelbar verkan säger upp Lotta Tronêt! I pressmeddelandet, underskrivet av bland annat Bitte Myrsell och kommunstyrelsens ordförande Peter Book (m), menar Bitte Myrsell att hon fört en dialog med Tronêt en tid för att landa i att det behövs ett nytt ledarskap. För den som läste artikeln i EP om och med förvaltningschefen är det svårt att tro att Tronêt ens hade en aning om att det här var på gång.

Förmodligen kom artikeln med Lotta Tronêt ytterst olägligt för högerstyret, men man hade redan bestämt sig och kunde inte backa. Man hade utsett en syndabock och gjorde slag i saken!

För mig känns det som att detta är ett sätt att rädda Bitte Myrsells skinn. Vård- och omsorgsförvaltningen är en politiskt styrd verksamhet. Det är politiken som ska peka ut färdriktningen och där är Myrsell ytterst ansvarig.

Men vi har flera gånger sett hur hon slår ifrån sig och lägger ansvaret på någon annan. I en av EP:s artiklar menar hon att ”Nämnden har ekonomiansvar men vi har inte haft möjlighet att påverka budgetprocessen. När vi kommer in har förvaltningen redan äskat de pengar de anser sig behöva”.

Bitte Myrsell tillhör toppskiktet bland politikerna i den styrande högermajoriteten. Att hon inte skulle kunna ”påverka budgetprocessen” är ännu ett sätt att avsäga sig ansvar. I EP menar oppositionsrådet Jesper Englundh (S):

– Hon har helt enkelt inte klarat sitt uppdrag. Hon håller med om att nämnden är underbudgeterad. Om man är så emot sin egen budget som hon ger sken av utan att göra något åt den, ja, då måste hon avgå.

/Matz

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *