Om mig

Matz Keijser

Ålder: 60 år
Uppdrag: Ordförande för Enköpings Arbetarekommun, gruppledare för Socialdemokraterna i Enköping

2000 gick jag med som medlem i partiet efter att ha suttit vid köksbordet ett antal år och skrivit insändare. Insikten om att vill man påverka på riktigt behöver man engagera sig gjorde att jag tog steget.

2002 fick jag mitt första politiska uppdrag som ledamot i kulturnämnden. I slutet av samma mandatperiod tog jag plats som ersättare i kommunfullmäktige.

2006 tog jag plats som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.

2010 klev jag på uppdraget som vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden.

2014 tog vi makten i kommunen och jag fick svinga klubban i samma nämnd.

2018 förlorade vi valet och jag fick kliva tillbaka som vice ordförande igen.

2021 fick jag förtroendet att bli vald till ordförande för Enköpings Socialdemokratiska Arbetarekommun.

2022 fick jag uppdraget som gruppledare för Socialdemokraterna i Enköping. Därmed klev jag av mitt uppdrag i Miljö- och byggnadsnämnden efter 12 år.

Mina uppdrag genom åren:

Enköpings Socialdemokratiska Arbetarekommun – ordförande 2021 —
Kommunfullmäktige – ledamot 2006 — / gruppledare 2022 —
Kommunstyrelsen – ledamot 2006 – 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott – ledamot 2006 – 2022
Plan-, mark- och exploateringsutskottet – ledamot 2010 – 2022
Miljö- och byggnadsnämnden – ordförande/viceordförande 2010 – 2022
Enköpings Moderbolag AB – ledamot 2014 —
Krisledningsnämnden – ledamot 2006 – 2022
Kulturnämnden – ledamot 2006 – 2022
Personalutskottet – ersättare 2006 – 2022