Etikett: Ulrika Ornbrant

5-årig process för arkitekturpolicy!

Revisorerna har granskat verkställigheten av fullmäktiges beslut och landat i en bedömning att kommunstyrelsen inte ”säkerställt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs”. Man lämnar också följande rekommendationer: Jag…