Under måndagens kommunfullmäktige debatterades en motion från oss Socialdemokrater, där vi menade att man ska slopa kundbegreppet inom vård och omsorgs alla verksamheter.

Grunden för vårt resonemang är att kommunmedlemmar som utifrån behov får stöd inom hemtjänsten får det via ett biståndsbeslut. Riktlinjerna styrs och beslutas av Vård- och omsorgsnämnden (VON).

Sveriges Kommuner och Regioner har i en skrivelse benämnt vård- och omsorgstagare som brukare och inom sjukvården som patient. Socialstyrelsen har gått ett steg längre och avråder kommunerna från att använda kund som begrepp.

Istället rekommenderar man att använda hemtjänsttagare inom hemtjänsten. Personer på särskilt boende anser Socialstyrelsen att man ska benämna som hyresgäster eller boende, vilket också var vårt förslag i motionen.

Ordförande för VON Bitte Myrsell (m) yrkade, trots påpekade rekommendationer, avslag på motionen och vidhöll att kundbegreppet är vedertaget och ska fortsätta användas i Enköpings kommun.

Johan Enfeldt (S) påpekade det faktum att vi i lagens mening är medlemmar i kommunen. Han flaggade också för att vi som kommun riskerar att hamna i en situation där vi betraktar oss själva som en organisation som säljer tjänster. Det i sin tur kan komma att innebära att vi från politiken succesivt kommer att överlåta mer och mer till tjänstemän och vi kommer att identifiera oss mer med den offentliga administrationen. Till slut blir vi kommunmedlemmarnas motpart – en icke önskvärd situation!

Enfeldt avslutade med att uppmana fullmäktiges ledamöter att fundera över vad kundbegreppet gör med vårt sätt att utöva demokrati i Enköping.

Just hur moderaterna ser på demokrati blev väldigt tydligt när deras lokala ordförande Erik Jansson intog talarstolen.

Jansson ifrågasatte motionsdebatten och menade att ”våra medborgare vill mer av oss än att vi slösar en kvart, tjugo minuter på den här typen av diskussioner. Det behöver vara en högre intellektuell nivå…”.

Det är sorgligt att moderaternas ordförande i Enköping ifrågasätter oppositionens demokratiska rätt att ställa motioner, interpellationer och frågor. Verktygen att driva oppositionspolitik utifrån ideologiska ställningstagande och att företräda sina väljare – kommunmedborgare.

Man ställer sig frågande till om Jansson ens hade läst motionen eller lyssnat på debatten. Då hade han inte behövt fortsätta sitt raljerande med:

Vad är det ni vill se? Är det – imorgon ska det heta hyresgäst och dagen efter ska det heta, liksom, mottagare?”

Motionen om kundbegreppet bottnar självklart i förda dialoger med just kommunmedborgare – hemtjänsttagare och boende. Att då, som Erik Jansson, ha synpunkter kring den ”intellektuella nivån” på debatten är ett direkt ifrågasättande av kommunemedlemmarnas egna förnuft och tankeförmåga.

Som förtroendevalda får vi aldrig glömma att vi fått förtroendet att föra kommunmedlemmarnas talan – att vara deras röst i politiken.

Tyvärr röstade fullmäktige för ett avslag på motionen. Det betyder dock inte att fråga är död!

Matz Keijser
Ordförande för
Socialdemokraterna i Enköping

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *