När rugbyklubben i Enköping vill bedriva förebyggande verksamhet på ideell basis för att få barn och unga att avhålla sig från droger, våld och kriminalitet – då säger den högerstyrda majoriteten i kommunen blank NEJ!

Ingen kan väl ha undgått det faktum att den grova kriminaliteten och våldet kryper allt längre ner i åldrarna. Barn lockas till kriminella handlingar. Det är inte längre en oroande trend utan ett mörkt faktum!

Från politiken pratar vi ofta om att vi behöver se ett bredare samarbete mellan kommunen och civilsamhället. Det behövs enade krafter som jobbar tillsammans för att agera mot kriminaliteten och förhindra att fler barn och ungdomar dras in i den.

Enköpings Rugbyklubb lämnade in en ansökan om 20.000 kronor till Socialnämnden för att mellan maj till oktober 2024 genomföra just ett förebyggande barn- och ungdomsprojekt. Klubben vill erbjuda vettiga vuxenkontakter och läxhjälp uppblandat med möjligheten att prova på rugby som sport. Detta skulle dessutom göras under sommarmånaderna då kommunala verksamheter som exempelvis fritidsgårdar håller stängt.

Här sa alltså den högerstyrda majoriteten i Socialnämnden nej! Man gjorde det med argumentet:

Klubbens ansökan handlade till stor del om idrott, och då får man vända sig till upplevelsenämnden för bidrag.
(EP 25/9)

Jag vet inte om det är så att man från högermajoriteten INTE VILL förstå syftet med rugbyklubbens intentioner med projektet eller om man faktiskt inte förstår? Oavsett ser man inte fördelarna och inser inte konsekvenserna av att inte investera i projektet!

Vi Socialdemokrater är tydliga med att vi som kommun MÅSTE kroka arm med föreningslivet. Här sträcker rugbyklubben ut en hand och den är vi självklart villig att skaka för ett samarbete. Därför sa våra ledamöter i Socialnämnden lika självklart JA till ansökan.

Med minsta möjliga marginal röstade högerstyret NEJ till ansökan (5 mot 4)!

Socialnämnden har en driftsbudget på drygt 276 miljoner kronor för 2023. Dessutom prognostiserar man för ett överskott innevarande år. 20.000 kronor är 0,007% av nämndens totala budget!

Kan rugbyklubben fånga upp ETT barn, som annars riskerar att bli offer under kriminalitet, droger och våld, är 20.000 kronor en billig investering!

I och med högermajoritetens nej till projektet förlorar också rugbyklubben sponsring från lokala företag. Förutsättningen var alltså att kommunen tog sitt ansvar för att företagen skulle vara med. Nu blev det ingenting!

Jag avslutar med en vädjan till högerstyret i Socialnämnden:

Sluta bolla den här typen av positiva initiativ från föreningslivet mot en administrativ och byråkratisk betongvägg. Sitt inte kvar på läktaren. Fånga istället bollen och bli en del av laget!

Visa på att kommunen menar allvar när det gäller att bekämpa och förebygga kriminalitet och ge barn och ungdomar den framtidstro de förtjänar. Visa på att vuxenvärlden har en tro på framtiden – våra barn och unga! Visa på att kommunen menar allvar med att samarbetet med civilsamhället är viktigt!

Be Enköpings Rugbyklubb komma in med en ny ansökan och klubba igenom ett enhälligt JA i Socialnämnden. Gör verklighet av RUGBY FOR ALL!

/Matz

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *