Regelverket är tydligt!

I oktober 2022 fick jag en utbetalning från kommunen på drygt 20.000 kronor för politiskt uppdrag som gruppledare för Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp. I november fick jag ett mail som påpekade att…

5-årig process för arkitekturpolicy!

Revisorerna har granskat verkställigheten av fullmäktiges beslut och landat i en bedömning att kommunstyrelsen inte ”säkerställt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs”. Man lämnar också följande rekommendationer: Jag…